כח אדם

כח אדם
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
מכרז כ"א מס' 1/2022 מנכ"ל/ית לחברה לפיתוח נוף הגליל בע"מ פומבי 13/01/2022 30/01/2022

כללי

כללי
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
הודעה בדבר הארכת מועד להגשת הצעות- הזמנה מס' 04/21 הזמנה להגשת הצעות להשכרת נכסים מסחריים ברחוב חרמון 1- נוף הגליל פומבי 18/01/2022 28/02/2022
הזמנה להגשת הצעות להצבת והפעלת דוכני מכירות לימים בודדים - סופי שבוע – חגים ואירועים פומבי 08/07/2021

קול קורא

קול קורא
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
טופס העדר ניגוד עניינים פומבי 02/01/2022 02/01/2024
טופס העדר ניגוד עניינים פומבי 02/01/2022 02/01/2024

עבור לארכיון המכרזים