חניון משרד החינוך:

בבעלות המדינה.

כחלק מהסכם הפעלת החניון המקורה החברה אחראית ומתחזקת את חניון משרד החינוך- ללא הכנסות.