קאנטרי קלאב : 

  • בשנת 2003 החלה החברה בהקמתו של קאנטרי קלאב בנוף הגליל ובחודש יולי 2004 החלה הפעלתו. הקרקע עליה הוקמה הקאנטרי בבעלות העיריה.
  • סה"כ עלות הקמת הקאנטרי, כולל ההשקעות שבוצעו במשך השנים הסתכמה לסך של כ- 37 מלש"ח.