החברה לפיתוח נוף הגליל בע"מ הינה תאגיד עירוני אשר הוקם בשנת 1961 ובבעלות מלאה של עיריית נוף הגליל.

החברה הינה מנוף כלכלי לפיתוח העיר באמצעות ביצוע פרויקטים כלכליים ואחרים, תוך הקפדה על ביצוע מדיניות ראש העיר ומועצת העיר. החברה פועלת על בסיס מדדי הצלחה כלכליים ויעדים ברורים בהיותה גוף עסקי לכל דבר ועניין.


החברה עוסקת בשני תחומים מרכזיים בעיר נוף הגליל:

1. הקמה והפעלה של נכסים שבבעלותה ונכסים אשר בבעלות העירייה.

2. ביצוע פרויקטים עירוניים.