• שדרוג מערכות מיושנות – החברה שידרגה את מערכות החשמל, הותקנו מצלמות ושודרגה מערכת כיבוי האש.
  • שדרוג מערכת שליטה ובקרת כניסה ויציאה – החברה יצאה בתחילת שנת 2020 למכרז שדרוג מערכות שליטה ובקרת כניסה ויציאה והמערכות החדשות הותקנו בחניון וכבר פועלות.