דירקטוריון החברה לפיתוח נוף הגליל בע"מ מורכב מתשעה חברים בחלוקה הנ"ל:

3 נבחרי ציבור (חברי מועצת עיריית נוף הגליל).

3 עובדי עירייה בכירים.

3 נציגים מקרב הציבור.

 

חברי הדירקטוריון:

עדי מלכה – יו"ר – גזבר העירייה

ד"ר שוכרי עואודה – דירקטור – סגן ראש העירייה

סמיון ברון – דירקטור – חבר מועצת העירייה

מיטל כהן גדול – דירקטורית – חברת מועצת העירייה

חוה בכר – דירקטורית – מנכ"לית העירייה

תאמר ח'ורי – דירקטור – נציג ציבור

לאה ספיר – דירקטורית – ראש מנהל עירוני של העירייה

מירב אמויאל ששון – דירקטורית – נציגת ציבור

יעקב אקסנוב – דירקטור – נציג ציבור